Tophane’den Firuzağa’ya çıkarken, Kadiriler Yokuşu’nda üzerindeki Hacı Piri Camii, Tekkesi ve Haziresi, Kadiri Tarikatı’nın İstanbul’daki âsitânesidir. Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri firmamız tarafından hazırlanmış olup projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.